Saimaan lohikalakantojen puolesta

Vuonna 2016 perustettu yhdistyksemme pyrkii edistämään Saimaan lohikalakantojen elinvoimaisuutta erilaisin hankkein ja lisäämään tietoisuutta niiden tilasta. Tavoitteena on edistää lohikalakantojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta sekä kantojen kestävää kalastusta.

Toiminta

Yhdistyksemme pyytää emokaloja syksyisin Pielisjoessa olevalta Kuurnan padolta, tekee lohikalojen siirtoistutuksia, tiedottaa sekä suunnittelee ja toteuttaa Saimaan vesistöstä lähtevien purojen sekä jokien kunnostusta, jolloin lohi- ja taimenkanta voisi niissä jatkossakin lisääntyä.

Tule mukaan yhdistyksen toimintaan


Vapaaehtoiseksi

Tule mukaan toimintaan. Avustamaan puro ja joki kunnostuksissa, emokalanpyyntiin sekä muihin yhdistyksen tapahtumiin.

Liity jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun 20€.

Seuraa Facebookissa

Saimaan lohikalojen ystävät facebookissa!

Osuuspankki

Osuuspankki tukemassa Saimaan Lohikalojen Ystävät ry:tä.

Nestorisäätiö

Nestorisäätiö tukemassa Saimaan Lohikalojen Ystävät ry:tä.